Study Islam

Khilafah Di Mata Fuqaha’ Jawiyyin (2)

Dari kalangan ulama Jawi yang aktif di Hijaz era Khilafah ‘Utsmaniyah ada Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi. Di antara banyaknya kitab-kitab yang beliau tulis, salah satunya adalah komentar (syarh) beliau atas risalah yang ditulis Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri al-Azhari, berjudul Syarh Tijân ad-Durarî ‘alâ Risâlah fî ‘Ilmi at-Tauhîd li al-‘Allâmah

Khilafah Di Mata Fuqaha’ Jawiyyin

Ketika Sayyidina Muhammad saw. diutus Allah menjadi nabi dan rasul, beliau tidak hanya dituntut untuk menyampaikan wahyu sebagaimana yang diamarkan dalam QS al-Hijr ayat 94 (yang artinya): Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik (fa’shda’ bi-mâ tu’mar wa a’ridh ‘an al-musyrikîn). Rasulullah saw. juga

Tetaplah Teguh di atas Perjuangan

Oleh: Al-Ustadz Asy-Syekh Sa’id Ridwan al-Qaisi Abu Imad hafizhahullah (Pesan Asy-Syekh Said Ridwan al-Qaisi Abu Imad untuk Para Pejuang) Wahai para pemegang panji-panji dakwah, katakanlah kepada orang-orang yang mengharap perubahan seraya berdiam diri dengan berdalih menanti Imam Mahdi Sungguh orang-orang terbaik sebelum kita telah berkata bahwa Sumayyah, Yasir, Mush’ab, Anas

GEMPA DAN TAUBAT SISTEMIK

Oleh : Abu Zaid Kota Nabi diguncang gempa bumi di jaman Kholifah Umar ra. Beliau pun turut merasakan gempa di Ibu Kota kekhalifahan Islam tersebut. Beliau radhiyallahu ‘anhu segera keluar menuju manusia begitu gempa usai. Kepada rakyatnya, Umar berseru, “Wahai manusia…. Apa ini? Alangkah cepatnya perbuatan maksiat yang kalian lakukan?”

Ekonomi dan Bisnis

Politik dan Hukum

Kesehatan

Konsultasi

SOSOK