Study Islam

blank

Kematian yang Pasti, Kehidupan yang Tak Pasti

Oleh. K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi ini semuanya menangis. Kecuali Rasulullah yang dilahirkan tidak menangis. Beliau dilahirkan dalam keadaan bersujud dan tidak menangis. Lahir di dunia memang bukan pilihan manusia, tetapi bagian dari qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tetapi, dunia yang penuh ketidakpastian

blank

Berfilsafat Tanpa Batas, Cerdas?

Oleh. Irfan Abu Naveed, M.Pd.I. (Peneliti di Raudhah Tsaqafiyyah Daerah Jawa Barat) Orang yang tak tahu dan tak mau tahu dengan keterbatasan akal pikirannya adalah ciri orang yang bodoh bukan cerdas. Orang cerdas itu orang yang menyadari keterbatasan akalnya dan tahu diri dengan mencari bimbingan Allah Rabbul Izzati, Sang Pencipta

blank

Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam

Oleh. Christiono Pada masa Nabi dahulu, yang kemudian diikuti oleh para penggantinya yaitu Khulafaur Rasyidin dan berlanjut kepada era kekhalifahan, masjid berfungsi sangat vital sebagai pusat peradaban yang di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas. Mulai dari ibadah mahdhah, kegiatan muamalah, interaksi antara pemimpin dengan umatnya dan antara masyarakat satu dengan lainnya,

blank

Ilmu Sebagai Salah Satu Fondasi Peradaban: Mampukan Umat Islam Mengejar Ketertinggalannya?

Oleh. Christiono Sejarah umat manusia ditandai dengan jatuh bangunnya beberapa peradaban yang silih berganti. Salah satu faktor penting tegak, bertahan dan jatuhnya sebuah peradaban adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berperan sangat vital dalam menciptakan ide-ide untuk pengeloalaan sumber daya manusia agar dilahirkan sosok-sosok handal, juga dalam pengelolaan sumber daya alam

Ekonomi dan Bisnis

Politik dan Hukum

Kesehatan

Konsultasi

SOSOK